Ouder(s) kunnen een kind op eigen initiatief of na een verwijzing van de huisarts aanmelden. Om voor een vergoeding van de kosten, door de gemeente, in aanmerking te komen is altijd een verwijzing van de huisarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin nodig. In de verwijzing moet (een vermoeden van) een DSM diagnose vermeld staan. Na een korte telefonische aanmelding wordt een eerste afspraak met ouder(s) en/of kind gemaakt. Een afspraak duurt ongeveer 45-60 minuten. In de eerste fase (diagnostische fase) wordt getracht samen met ouder(s) en/of kind in kaart te brengen welke factoren samen hangen met de problemen.

Indien noodzakelijk wordt uitgebreider psychologisch onderzoek gedaan.

In de volgende fase, de behandeling, zal vermindering van de klachten het doel zijn. Ik werk voornamelijk kortdurend en oplossingsgericht. De basis van de behandeling is cognitief-gedragstherapeutisch, dat wil zeggen dat op een actieve wijze geprobeerd zal worden het problematische gedrag of de denkwijze van het kind en/of de ouder(s) te veranderen.

Het is gebruikelijk om de verwijzer te informeren over het verloop van de behandeling, uiteraard zal dit uitsluitend met toestemming van ouder(s) en eventueel kind gebeuren.