Een kind kan worden aangemeld wanneer er sprake is van de volgende klachten:

* Opvoedingsproblemen
* Angst- en stemmingsklachten
* Traumagerelateerde klachten
* Gedragsproblemen
* Sociale problemen, pesten
* Rouw- en verliesverwerking
* Lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak
   (hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid)
* Problemen als gevolg van een chronische en/of ernstige ziekte
* Ernstige zindelijkheidsproblematiek, obstipatie en encopresis
* Problemen ten gevolge van een ziekte van een ouder
* Problemen ten gevolge van een echtscheiding


Contra-Indicaties:
Wanneer er sprake is van complexere, comorbide problematiek kan doorverwijzing naar de specialistische GGz worden geadviseerd.